BRÅTESTEN 2020 arrangeres torsdag 24. september. Sett av dagen i kalenderen allerede nå. Mere informasjon kommer snart, både her og på Facebooksiden. Da vil vi også opplyse om eventuell deltagerbegrensning og smitteverntiltak. Påmeldingsdetaljer vil komme i løpet av august.