Film fra BRÅTESTEN 2014: Trykk her. Denne filmen ble laget i forbindelse med BRÅTESTEN 2014.

Film om BRÅLØYPA: Trykk her. Intervju med Oddvar Brå om historien og bakgunnen for BRÅLØYPA.