Parkering:

Parkering kan skje ved på flere plasser:

  • ved starten på Ferista, enten ved barnehage eller BSK-hytta. Da må du jogge ca. 3.3 km eller haike ned til starten ved Ferista etter mål.
  • ved Baklidammen ca. 1 km fra starten på vei mot mål langs Fjellseterveien.
  • ved målet på Fjellsetra og deretter løpe ned langs Fjellseterveien til Ferista som oppvarming (3.3 km fra Fjellsetra til Ferista)

Se et oversiktkart på Google Maps som viser hvor Ferista og Fjellsetra er, samt avstanden mellom de (TRYKK HER)

Transport av tøy fra start til mål:

Innlevering av tøyet skjer hvor det er merket «Innlevering av tøy» på kartet under. Ditt tøy transporteres deretter til mål i bil/lukket henger på følgende 2 tidspunkter (avgang fra Ferista):

  • kl. 18:15
  • kl. 18:45

Tøyet  utdeles ved målet på Fjellseter (på P-plass nedenfor Fjellseter kapell).

Kart_1_rev