BRÅTESTEN vil ha mange uttrekkspremier. Lister over hvem som har vunnet premier vil bli publisert på Fjellseter kapell

Løyperekorder premieres med kr. 1500,-