Det er INGEN salg av mat/drikke under BRÅTESTEN. Løperdrikke til alle deltagere ved målgang.